Kontakt
Adresa kanceláře:
   Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
   342 01 Sušice
   tel.: +420 376310110
   e-mail: jirina@rippelova.cz

 • převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví)
 • družstevní byty vč. převodů členství v družstvu
 • nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání
 • přechody nájmu bytu na spolužijící osoby
 • výměny bytů
 • výpovědi nájmů a podnájmů
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
 • zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů
 • sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou