Kontakt
Adresa kanceláře:
   Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
   342 01 Sušice
   tel.: +420 376310110
   e-mail: jirina@rippelova.cz

Dle zákona č.202/2012 Sb. (zákon o mediaci) se mediací rozumí postup při řešení konfliktu za účasti mediátora tak, aby stranám pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Rodinnou mediací je pak činnost, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů.

Jaké jsou výhody mediace?
  • rychlost
  • efektivnost
  • nižší náklady klienta než u soudních řízení
  • menší formálnost
  • relativně vysoká úspěšnost řešení sporů
Mediátorkou se stanu po složení zkoušek a zapsání do seznamu mediátorů. První termín zkoušek vypisovaných Českou advokátní komorou je stanoven na březen 2013.