Kontakt
Adresa kanceláře:
   Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
   342 01 Sušice
   tel.: +420 376310110
   e-mail: jirina@rippelova.cz

  • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • zabezpečování a uplatňování principu rovných příležitostí
  • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
  • odpovědnost v pracovněprávních vztazích
  • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
  • vznik, změna a ukončení pracovního poměru
  • poradenství a zastoupení ve sporech o náhrady škody