Kontakt
Adresa kanceláře:
   Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
   342 01 Sušice
   tel.: +420 376310110
   e-mail: jirina@rippelova.cz

  • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví
  • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví
  • nájmy a podnájmy nemovitostí
  • věcná břemena, zástavní a předkupní právo
  • vydržení vlastnického práva
  • zastupování v řízení s katastrálními úřady
  • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů
  • sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí
  • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí