Kontakt
Adresa kanceláře:
   Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
   342 01 Sušice
   tel.: +420 376310110
   e-mail: jirina@rippelova.cz

  • příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména
  • smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
  • smlouvy spoluvlastnické
  • smlouvy o věcných břemenech
  • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
  • smlouvy o dílo
  • smlouvy o postoupení pohledávek
  • smlouvy o převzetí závazku
  • smlouvy nájemní a podnájemní
  • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů